6. april 2014

Liberalisme ala Rotevatn

Rotevatn er sitert på at dagens stortingspolitikarar er feige, og at dei utsett alle dei vanskelege spørsmåla. http://www.nrk.no/norge/feige-politikere-preger-debatten-1.11651736
Ei av sakene som blir nemnd er aktiv dødshjelp. Han meiner tydelegvis at i eit liberalt samfunn så har alle rett til å bestemme over seg sjølv, heilt ut. Og då må ein ha lov til å bestemme kva tid ein skal døy. Det har vi vel for så vidt allereie. Det vert kalla sjølvmord. Og dei fleste av oss prøver å gjere kva vi kan for at folk ikkje skal kome i ein så fortvila situasjon at dei ikkje ser annan utveg enn å ta livet av seg.
Aktiv dødshjelp er derimot å be om at nokon skal ta livet av deg. Legane har til no vore sterkt i mot det, fordi deira oppgåve er å redde liv.
Men spørsmålet er kva vi i framtida vil rekne som liv. Vi har gradert livet i begynnelsen. Og det sinnet som har kome tilsyne rundt saka om reservasjonsretten, syner at legar som flaggar samvit og uvilje til å tilvise til abort, ikkje er mykje verd i samfunnet. Slik kan det fort bli, dersom vi graderer menneskeverdet for sjuke, funksjonshemma og gamle også.
Det er vanskeleg å sjå den gode liberale politikken i dette.
Å kjempe for menneskeverdet, uansett, er det liberale valet!