19. juli 2011

Frivillig?

Heldigvis var visst den meldinga om skattlegging av frivillige medarbeidarar på diverse tilstellingar, berre ein feil. Men mange gjekk fem på. Og det er grunn til å dvele ved. Er det fordi vi med dagens regjering er svært vande med at frivillig arbeid ikkje har hatt dei beste vilkåra?

Det var eit folkekrav at frivillige organisasjonar skulle sleppe moms. Regjeringa ga etter, men på sin måte. Dei innførte ei ordning som er byråkratisk og uføreseieleg.

KrF vil gje frivillig arbeid og ideell sektor gode rammer, og stortingsgruppa vår la fram eit framlegg for det våren 2011.
Desse tiltaka innebær
  • gode statlege rammevilkår og støtteordningar til frivillige organisasjonar og ideelle aktørar
  • sosial kapital som mål for samfunnsutviklinga på linje med verdiskaping og bærekraft
  • frivillighet på timeplanen i skulen
  • familie- og frivillighetsvenleg arbeisliv
  • tiltak med "seniorvenner" og "reservebesteforeldre"
  • betre rammevilkår for ideelle helse- og omsorgsinstitusjonar
  • styrking av frivillig-sentralane

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar