9. februar 2014

KrF og verdival


Leiaren i ei lokalavis.......
Overskrifta er god; KrF viser sine verdival. Og ein av våre verdiar er å legge til rette for at folk kan følgje samvitet sitt, og at samfunnet skal legge til rette for det.

Men eg kan trygt seie at eg vart skuffa over resten av leiaren i Firda måndag 3.februar. Redaktøren viser at han ikkje har klart å skjøne poenget i saka om reservasjonsrett. Han berre mel om att på propaganda frå politiske motstandarar motstandarar framført i sosiale media og frå dei som meiner reservasjonsretten er eit åtak på abortlova.

Å vektlegge samvit, og å innrømme folk reservasjonsmulighet i viktige spørsmål som handlar om liv og død, burde vere eit viktig prinsippielt spørsmål i eit demokrati. Det er eit kjenneteikn på eit liberalt demokrati at ein opnar for å legge til rette for at den enkelte kan følgje samvitet sitt. Å krevje at tilsette skal utføre jobb som går på tvers av eigne etiske grenser høyrer mest heime i totalitære samfunn.

Eg trur det er ein «støytestein» at nokon meiner abort er å ta eit liv. Men i vårt opplyste samfunn er vel alle samde om det. Det vi kan vere usamde om er kven som bestemmer liv og død for eit foster. Etter norsk lov er det mor. Og slik vil det nok fortsette å vere. Men det går nesten ikkje ei veke utan at det kjem nye etiske utfordringar innan spørsmålet om liv og død. Denne veka er det selektering av foster når det er fleirlingar. Eg ønskjer meg politikarar med varme hjerter og kloke hovud som maktar å vere prinsippielle, maktar å ta vare på menneskeverdet for alle involverte. Er det for mykje å be om?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar