31. januar 2014

Ferje-galskap

Ferjesambandet over Fensfjorden mellom Leirvåg-Sløvåg er så ustabilt at det er vanskeleg å stole på at ein kjem over når ein skal. Eg har sjølv val det vekk til fordel for ein litt lenger tur over Romarheim når det er viktige møter eller anna som eg må nå. Det er ille når ein ikkje kan stole på at viktige kollektiv-ordningar og samband ikkje går som dei skal.
Det er Hordaland fylkeskommune som er ansvarleg for ferjestrekninga. Dei har ordna samferdsla si gjennom ein konstruksjon kalla "Skyss". Ferjestrekninga var ute på anbod, og Norled vann anbodet. Allereie då engasjerte politikarar i Gulen seg, fordi anbodet ikkje sette krav til nyare ferjemateriell, ma heller ikkje krav til universell utforming, slik kravet vart sett same året (men utan tilbakeverkande kraft til anbod som nett var lagt ut..) Vi kjende jo godt til ferja Melderskin og andre gamle ferjer Norled har bruka i sambandet.
I haust tok eg opp saka i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane, for det hadde vore mange dagar med stogg i ferjedrifta. Svaret var at tal stopp var innanfor det som ein måtte tåle innanfor anbodet. (Svaret var frå Hordaland fylkeskommune)
I går skreiv avisa Nordhordland om sambande på nytt. Det viser seg at ferja i snitt er innstilt kortare og lengre tid KVAR TREDJE DAG. http://www.nordhordland.no/nyhende/article7132752.ece
Alle må skjøne kor øydeleggande dette er for næringsliv og andre som er avhengig av ferja!

No må det bli slutt på ansvarsfråskrivinga i Hordaland fylkeskommune, Skyss og Norled. Ja. Eg tek med Norled også, for dei vann anbodet med gammalt utstyr, medan dei snakka om å sette inn nyare. Om dei ikkje har eit formelt ansvar, så har dei i alle fall eit moralsk. Men først og fremst; det er Hordaland fylkeskommune som har ansvar, og som sitt med nøkkelen for å ordne opp i saka!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar