8. januar 2014

Kor dum har ein lov å vere i demokratiets namn? (E16-trasse)

Denne jakta på Liv Signe Navarsete er ute av proporsjonar. Kor tid vart det gale av ein politikar å kjempe for ei politisk løysing? Og er det meir gale å gjere det når saka gjeld heimfylket eller kommunen ein kjem frå? Nei, sjølvsagt ikkje.
Ein annan ting er når ein er ugild etter forvaltningslova. Men det er ho jo ikkje. Alternativet der E16-trasseen skulle gå over eigedomen til mannen var jo ute. Det sto mellom kort og lang tunnell, og ingen av desse var på Navarsete / ektemannen sin eigedom.
Media hausar opp saka, endå dei bør vite betre om dei kan å lese "innanboks". Stortingspolitikarar følgjer opp. Trist å sjå populismen bløme så ukritisk.
Og på sosiale medier er kommentarane og "likes"a føreseielege, alt etter politisk farge og sympati.
Nokre, endåtil politikarar, uttalar seg som om det er gale å meine noko anna enn det fagfolka har meint. Då må ein verkeleg lure: Kva er då behovet for å ha politikarar??

Det einaste ukloke Liv Signe Navarsete gjer i denne saka, er å la ryggmargsrefleksen reagere med å spørje kven som har referert frå interne regjerings-samtalar..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar