8. august 2010

Dialog

Regjeringa ønskjer dialog om mastene i Hardanger. Men dei skal ikkje snu i saka, seier statsråden uten departement.
For det første; Kvifor tok ikkje regjeringa seg tid til dialog før dei gjorde vedtak? Er dei eigentleg einige med professor Neumann at det berre er små sutre-samfunn på Vestlandet som ikkje visste sitt eige beste. Og at dei ville stilne når vedtaket var gjort? Då har Stanghelle rett i at Ap-leiinga ikkje skjønar Vestlandet.
For det andre: Sp som i alle samanhenger held fram lokaldemokratiet, og at alt vit ikkje er samla på ein stad. I denne saka har dei medvite gått på tvers av ein av sine eigne viktige verdiar. Dei har ikkje lytta til eigne lokalpolitikarar. Eller dei har trudd at Hardanger og Sogn og Fjordane var like. Men i Sogn og Fjordane står grunneigarar utan nett til gardskraftverk. Derfor er motstanden mindre.
For det tredje: Før siste val lova regjeringa å heva ubåten ved Fedje. Det har dei ikkje gjort, og vestlendingen kjenner seg narra.
Og kvar er SV? Ja til sivil ulydnad, men taburettane er mykje viktigare enn monstermastene??

Så no, etter at vedtak er gjort, og meiningsmålingane rasar, så er det tid for dialog. Willoch seier at det Ap går etter no er kamuflasje av retretten. Spørsmålet er om skaden for partiet allereie er skjedd.
Men i Hardanger er enno ikkje anleggsarbeidet byrja. (Bortsett frå på brua, då...)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar