17. september 2010

Legevakt-forviklingar

Gulen kommune har for to år sidan spurd Nordhordland om å få vere med i felles legevakt. Dette er eit vertskommunesamarbeid mellom kommunane, der Lindås er vertskommune.
Rådmannen i Lindås har tilrådd at Gulen kommune ikkje får vere med i samarbeidet. Fordi det er for store avstandar, og for stor arbeidsbelastning i legevakta allereie.

Gulen kommune har også søkt om å få bli ein del av Helse Bergen, og å ta del i arbeidet rundt samhandlingsreformen sørover. (11-10 rett nok, men eit fleirtal er eit fleirtal!)

Regionrådet i Nordhordland hadde saka opp i dag. Der vart det bestemt å avvente svaret frå Helse Vest først. Men der var også ei politisk vilje til å finne løysing. Men, det er altså Lindås kommune som har nøkkelen, og nøkkelen kan utløyse dyrare legevakt for alle kommunane..

Eg formidla at det har gått lang tid sidan vi søkte, og at det ikkje har kome avklaringar, trass tilbakevendande spørsmål. Det er vesentleg for Gulen å få på plass ei legevaktordning i nær framtid!
Eg hadde håpa at Regionrådet hadde skore i gjennom i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar