9. september 2010

Kor mange takstar skal huset ha?

I desse dagar får alle husstandar brev om å måle opp bustadane sine, slik at likningstaksten skal reknast ut på nytt. Etter kva eg skjønar er dette ein "sjablong-takst", og det er marknadsverdi som skal leggast til grunn.
Alle kommunar med eigedomsskatt har også målt opp og fått sett ein takst på husa.

Mitt enkle spørsmål er: Burde ikkje stat og kommune samordna seg slik at det vart ein takst å forholde seg til? Det trong ikkje gå ut over kommunane sin fridom til å setje fast eigedomsskatten, slik eg ser det.
Det ville spart byråkrati og offentlege utgifter. Og det ville truleg også vore enklare for den enkelte innbyggar å forholde seg til ein takst.

Kva meiner finanskomiteen eller finansministeren om det? Eller Kommunenes Sentralforbund?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar