27. februar 2011

Menneskeverd i sentrum

Det er nokre dagar sidan ei ung dame med downs skapte oppstyr i vandrehallen på Stortinget. Ho hadde ei T-skjorte på, der det sto "Utryddingstrua" på. Ho var der i samband med at statsministeren den dagen skulle svare på eit sprøsmål om tidleg ultralyd (12. veke) for alle gravide. Dei som trur at ei slik tidleg scanning av alle foster (og som fagfolk seier ikkje vil avsløre andre sjukdomar enn Downs,) ikkje vil føre til at fleire vel å abortere bort born med denne sjukdomen må vere utruleg naive. Vi ser det frå andre land. Td, Danmark har svært få som vel å bere fram eit barn med Downs. Og korleis vil samfunnet på sikt reagere mot dei foreldra som likevel vil ha barnet? Vil dei seie; de visste kva det vart, de valde det sjølv. Hjelp deke sjølv.?
Dette er ei sak som verkeleg handlar om KrF sitt valmotto: Menneskeverd i sentrum. Det handlar om ikkje å diskriminere på grunn av ulikskapar. Det handlar om å ønskje velkomne til samfunnet alle, uavhengig av funksjonsevne. Det handlar om å motarbeide eit sorteringssamfunn. Jammen bra KrF er vakne i denne typen saker! Alle verdiorienterte mennesker bør stå opp i denne typen prinsippielle saker.

Eg syns det er trist at enkelte i Ap er meir opptekne av å framstille saka som at det handlar om ro og orden i Stortinget. Og eg håpar Ap klarer å lande saka til fordel for menneskeverdet på landsmøtet sitt. Det vil gjere det enklare for KrF og Ap å samarbeide på sikt. Saka handlar ikkje om økonomisk likestilling. Ei heller om sjølvbestemt abort. Det handlar om å flytte prinippielle grenser og opne for å sortere ut mennesker med ein spesiell sjukdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar