8. mai 2010

utan politi

Det skjer mykje omorganisering innan politiet for tida. Som i alle slike statlege prosessar, så ser det ut til at mantraet er: Vi må samle oss meir for å klare å rekruttere. Vi må sentralisere og effektivisere administrasjonen, slik at fleire er i operativ teneste.
Kan nokon snart forske litt på om resultata blir slik som organisasjonakonsulentane trur? Eg meiner å ha lese at det ikkje har blitt fleire politifolk på gata etter siste omorganisering. Kvifor fortsett ein med same medisinen då?
Eg har ikkje noko i mot at ein skal vere effektive. Men er NAV sine endringar eit døme på det?
Kanskje er det mest effektivt at ein fortsett å vere i lokalmiljøet, der ein kjenner forholda og lett kan samhandle på trvers av etatar. Vil ikkje det vere det mest kostnadseffektive for samfunnet? For ikkje å snakke om brukaren?
Det er kanskje "effektivt" at det berre er eit lensmannskontor i Masfjorden, Gulen og Solund, men eg trur ikkje sulingane opplever det effektivt at politiet ikkje kjem når dei har bruk for dei, eller at dei kjem dinglande lenge etter at det var bruk for dei.
Sogn og Fjordane skal gå frå 23 til 3 lensmannsdistrikt. Skal dette lukkast, så må staten skape tryggleik for at lokalkontora framleis skal vere der, med bemanning ute i kommunane! Den tryggleiken har vi langt i frå, og etter mange "omorganiseringar" så kjenner vi lusa på gangen.
Før skulda ein på manglande rekruttering. No er det viss mange som påstår dei ikkje får jobb. I Gulen er det ledig 3 stillingar. Løp og søk!!
Ein liten blomst til regjeringa til slutt: Det er flott at dei auka opptaket av studentar. Og det er veldig viktig at dei held fast på ikkje å opprette veldig mange stillingar i sentrale strok. I så fall vil dei dra proppen ut av rekrutteringa i distrikta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar