18. juni 2010

mobildekning

Alle tar etterkvart mobildekning som ei sjølvfølgje. Slik er det ikkje. I distriktet så kan det vere ganske vanskeleg å få denne tenesta. I tillegg bur det kanskje så få brukarar at Telenor eller andre ikkje ser det rekningssvarande å bygge ut. Men regjeringa veit råd. Dei seier at kommunen kan spleise med utbyggaren, så ordnar det seg.
Arne Wergelan m fl. har stått på for at det skulle bli dekning i Ynnesdal. Som ordførar så tok eg "ballen" vidare. Kopla også på nabokommunen Masfjorden som høyrer til lenger sør i dalføret og som har same problemet. Sidan mast og straum er tilgjengeleg for å sette opp sendaren på så kostar det "berre" kr 280 000,- for kommunen. Eg likar ikkje prinsippet. For det blir ganske dyrt i ein vidstrekt og spreiddbygt kommune, men eg er likevel oppteken av at også innbyggarane våre skal få del i desse "sjølvsagte" tenestene. Så saka kom til kommunestyret onsdag, og dei samla seg om løyvinga. Og i dag har eg sendt intensjonsavtalen til Telenor. Så no ventar vi på dekning. Håpar det skjer snart!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar