9. juni 2010

Fylkestinget

Reiselivsplanen er omfattande. Eit samarbeid mellom næringa og fylkeskommunen. KrF syns det er viktig å få betre statestikkgrunnlag. Slik det er no fangar ikkje statestikken opp td småbåtturisme eller dei minste overnattingstilboda. KrF fekk fleirtal for at fylket skal ta eit ansvar for å få på plass denne statestikken.
Norunn Lund Furnes, KrF, var saksordførar for saka om Tusenårsstaden Gulatinget. Fylkestinget var samrøystes om romprogram. Så no er det klart for arkitektkonkurranse. På mandag reiser fylkesordføraren, prosjektleiaren og eg til Oslo for å diskutere korleis vi skal vere ein del av Grunnlovsjubileet.
Eg stilte spørsmål om språket i saksframstillingane og vedlegga. Språk er makt! KrF vil ha det enkelt og godt. Gjerne kort og presist. Trur dei fleste var samde, og kjente seg att i at bunkane med sakspapir er tunge på meir enn ein måte.
Det vart fleirtal for å vere med i prøveprosjektet "treningsruter for born", men Ap, SV, Sp og H ville ikkje løyve pengar før i budsjettet til hausten, så då skjer det no ikkje noko i år i alle fall. Derimot var alle samde om å utvide "Trygt heim for ein 50-lapp"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar