9. mai 2013

Å snakke ned

Betyr "å snakke ned" det å omtale noko slik at det blir mindre verd?
Eg trur det var det statsministeren meinte då han i talen til Ap-landsmøtet hersa med Høgre og skulda dei for å snakke ned alt det gode som vi har i Norge. Samtidig gjorde han sitt beste for å snakke ned politikken til Høgre. Ein politikk som ca ein tredel av folket i meiningsmålinagar ønskjer.

Ja det er valkamp!
Og i valkampen så kan vi velje to strategiar. Vi kan snakke om eigen politikk. "Snakke opp" dei gode løysingane vårt eige parti har. Eller "snakke ned" andre parti sine løysingar. Vi vil nok sjå mykje til begge deler. Og det er av og til naudsynt å peike på andre for å få fram eigne løysingar og forskjellane mellom partia.
Likevel; det må vere lov å håpe på at halvsanne og skitne teknikkar blir lagt bort. Det er faktisk ganske uverdig.
Alle veit at vi har det kjempegodt i landet vårt. Alle veit at for enkelt-personar og for nokre grupper så burde det vore betre.
Dei største skilnadane i politikken går ikkje på om ein skal ha 28% eller 27% selskapsskatt. Dei går på spørsmål som grunnlovsfesta rett til liv. Dei går på kva menneskeverd er. Dei går på korleis vi tar del i verda og samhandlar med fattige. Det går på korleis vi forvalta jorda og miljøet. Dei går på retten til å utøve tru i samfunnet. Det går på om vi meiner staten skal ta seg av alt, eller om vi skal ha ansvar som enkeltpersonar.
Ja til valkamp der dei store sakene får merksemd!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar