10. mai 2013

Rikare enn aldri før


Regjeringa melder gledeleg om store pengesummar til kommunane, og at Kommune-Norge aldri har fått meir i overføringar. Slik såg det ut på twittermeldinga til Senterpartiet:
Senterpartiet@Senterpartiet7 May
Reelle inntekter for kommunane har auka 67,5 mrd. under den raudgrøne regjeringa. Gir betre tenester til innbyggjarar i !
 
Eg sprude, også det på twitter, kommunalminister Liv Signe Navarsete, om %-veksten til kommunane hadde vore større dei siste 8 åra enn før. Sett i lys av at pengebingen har auka frå 1000 milliardar til 4000 milliardar på dei samme åra, er det interessant p vite. Eg har ikkje fått svar.
 
Så kor del av felleskaka fekk kommunane i 2003 kontra 2013? Det er vel relativt lett å sjekke ut?
 
Det er i alle fall ikkje alle kommunar som kjenner seg godt sett i stand til alle dei nye oppgåvene dei har fått, eller alle forventningane som er blitt skapte.
Min heimkommune har i alle fall fått mindre enn løns- og prisvekst dei siste åra. Det betyr i klartekst at ein må effektivisere eller ta vekk tilbod. Og det er nok det mange kommunar gjer når talet på skular minkar meir enn nokon gong. http://www.nrk.no/hordaland/historisk-mange-skular-lagt-ned-1.11021307 
 
Vi skal nok få sjå mange skrytetal frå regjeringa framover. Og dei har rett i at det var smalhans då Erna Solberg var kommunalminister. Økonomien var ei heilt anna på den tid, med eit næringsliv som streva med høg kronekurs og rente. Men også no er det mange kommunar som slit. Men kanskje er dei raudgrøne ordførarane meir parti-lojale enn det eg og andre var tidleg på 2000-talet? Eg slost den gongen for lokalsamfunnet. Det kjem eg til å gjere igjen, viss eg får bli stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane frå hausten :)
            
 

1 kommentar:

  1. ӏt's awesome to go to see this site and reading the views of all mates on the topic of this post, while I am also eager of getting knowledge.

    My site :: Arjun Kanuri

    SvarSlett