20. april 2010

Dødshjelp som prinsipp

Det burde ikkje overraske. Men etter at FrP-leiaren så grundig understreka at dei ikkje ville innføre aktiv dødshjelp likevel, og Åge Starheim (SFj sin FrP stortingsrepr) sa det ikkje var ein programpost dei var nødt til å følgje, så hadde eg kanskje trudd at FrP ville brukt første høve til å rette opp feila i programmet sitt. Men nei! FrP har landsmøte til helga og nestleiar Sandberg slår fast at programmet står fast! Og det er ikkje kome noko forslag om å endre det! (DagenMagazinet, 20.04.10)
Han gjer eit nummer av at dette med aktiv dødshjelp står i prinsipprogrammet og ikkje i handlingsprogrammet. Men gjer ikkje det saka berre endå verre? Å ha som eit mål (eller prinsipp) at ein skal innføre aktiv dødshjelp?
Hos andre parti så er det i alle fall slik at prinsipprogrammet vert brukt til å dra opp dei ideologiske måla og verdiane som ein bygger politikken på. Sett i den samanhengen så må vi fastslå at FrP står fast på målet om aktiv dødshjelp. Og at den tåkelegginga dei dreiv med i valkampen er heilt på høgde med dagens oskesky frå Island. Men når skya lettar, eller valkampen er over, så kjem sanninga fram. Og sanninga er at FrP arbeider for å få aktiv dødshjelp lovleg i Norge.

Eg konstaterer at det er "himmel og hav" i avstand mellom KrF og FrP sitt syn på menneseverd og verdisyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar