12. april 2010

SFj bør bli eige oppdrettsområde

Hordaland og Sogn og Fjordane er eit oppdrettsområde. Møre og Romsdal er åleine. Betyr dette noko då?

Hordaland har hatt store sjukdomsproblem, og har ei stor oppdrettsnæring med mykje laks på lokalitetane. No får dei ikkje vekse eller bruke dei lokalitetane som er lenger. Kva skjer då? Jau, dei ser nordover og søkjer på dei konsesjonane som ligg i Sogn og Fjordane. Her er det mindre helseproblem. Men kvifor er det det? Kanskje fordi vi har mindre laks på kvar lokalitet. Eller fordi vi har større avstand mellom dei ulike brukarane.
I Gulen er kommunen vennskapleg delt mellom Marine Harvest i aust og Firda Seafood i vest. Og i arealplanen har kommunen lagt ut areal med tanke på utviding av den lokalt etablerte næringa. Men når selskap sørfrå har søkt lokalitetar, så har vi visst ikkje lov å ha slike politiske føringar. Første mann til mølla er det som gjeld. Kva var då vitsen med å kjempe for at fylket skal få overført ansvar frå staten til å tildele lokalitetar når ein likevel ikkje kan legge inn lokalpolitiske vurderingar?
Eg ønskjer at Sogn og Fjordane skal bli eit eige oppdrettsområde, og såleis at vi kan ta større omsyn til dei næringsutøvarane som har arbeidsplassar og engasjement i lokalsamfunnet. Dei som slaktar fisken sin her, som stiller opp som lokale kultursponsorar og som gjev skatteinntekter. Og som driv bærekraftig og langsiktig med tanke på å hindre sjukdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar