22. juli 2010

UDI; 6 år er lang tid

UDI sine saksbehandlingstider er lange. Svært lange. For familien Shwan på Byrknesøy i Gulen er dei like lange som heile livet til Mohammed på 6 år.
Far Hozin Aziz Shwan har budd og arbeidd i Gulen i 11 år, og vart norsk statsborgar i 2005. Mor Susan, Mohammed (6) og Homer (3) har endå ikkje fått svar frå UDI på sin søknad.
Familien er godt integrert i lokalsamfunnet. Vi ønskjer at dei skal få saka si fort og positivt avgjort. Det er ikkje godt for ein familie å gå usikre i mange år for kva framtida vil bringe. Og viss det skulle kome eit negativt svar etter så lang tid, så ville det vore urimeleg i dei fleste sine auge, trur eg.
I mellomtida går familien glipp at rettar som dei ville hatt. Td. barnetrygd og kontantstøtte. Sidan dei kjem frå Irak, og ikkje eit EØS-land, så har dei ikkje krav på det. Mor og far har begge arbeid, og har aldri klaga på det økonomiske, så vidt eg veit. Verre er det at Mohammed har Celebral Parese, og treng hjelpemiddel i fht til sjukdomen. Her fell han mellom alle stolar, sidan han ikkje er norsk statsborgar.

KrF og V hadde eit forslag til formulering som opna for å bruke meir skjønn i saker der born var innblada, og der det openbert ville vere på tvers av det folk syns var rimeleg, å sende ut att folk. Det sa alle dei andre partia nei til. I samband med det sterke folkelege engasjementet rundt saka til Laila Navrud, har Ap måtta gitt etter og har laga ei ny forskrift for akkurat den typen saker. Kvifor ikkje gjere det litt meir grundig og for fleire, og i samsvar med folk si rettskjensle? No kan det fort bli slik at berre dei som klarer å skape mykje media og engasjement rundt saka si, får opphald. Og "slik kan vi ikkje ha det", som mange politikarar likar å seie.

Eg har skrive brev til UDI, der eg ber om raskare sakshandsaming, og eit positivt svar, for familien Shwan på Byrknes. Ei opplagt sak som burde vore avgjort for lenge sidan, spør du meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar