14. november 2010

E 39

VG har ei sak i dag om at E 39 gjennom Sogn og Fjordane er kåra til den verste vegen i landet. Saka er attgjeven på NRK. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7381215

Dette forundrar ikkje oss som køyrer denne stamvegen ofte. 2,5 mrd ligg inne til utbetring i inneværande transportplan, men det er berre halvparten av det som trengs.
Det er eit krav at E 39 gjennom Sogn og Fjordane får samme standard som vegen har i andre fylker. Både for oss som bur langs vegen og også for dei som nyttar han som den livsåra han er frå sør til nord på Vestlandet. Ein region med svært mykje verdiskaping, og varer som skal til og frå verksemder og marknad.

I lys av denne "kåringa" så vert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa si klare avvising av å delta i ei samfunnspakke på Kystvegen sett i eit lite flatterande lys. Ho meiner at skal det kome statlege ekstramidlar til 45-minuttsregionen, så skal fylket sjølv seie at dei skal takast frå td. E 39. Dette går ikkje, Kleppa. Og det veit du!
Men eg hadde forventa at regjeringa, som seier dei har syn både for industriarbeidsplassar og distrikt, hadde vore villige til å sjå på ei statleg regionpakke som kopla desse to områda, og som saman med lokal innsats både med bompengar og fylkesløyvingar, kunne gje ei samferdsleløysing som ga framtidstru.
eller er det slik at den raudgrøne regjeringa ikkje har verktøy i verktøykassa? I så fall er det på tide å sleppe til andre.

1 kommentar:

  1. Når ein skal gjere E-39 ferjefri vert det sikkert mykje vedlikehaldsmidlar til overs!

    SvarSlett