21. november 2010

Unge uføre skal redde landet

Regjeringa har visst planar om å kutte i uførepensjonen til unge uføre. 35 000,- kroner i året. Av ei inntekt på ca. 120 000,-. Og har vedkomande barn, så skal det kuttast i ekstrastønaden også med 23 000,-. Er det slik dei vil rydde ut fattigdomen?
Det kan vere ei utfordring for samfunnet viss trygdeytingane er så gode at folk ikkje har økonomiske gulrøtter for å kome ut i arbeidslivet. Men eg vil tru det er svært få som er på uføretrygd som ikkje kunne tenkt seg eit tilrettelagd arbeid. Men kva skjer då? Den samme regjeringa har kutta i støtte til tilrettelegging av denne typen arbeidsplassar.

No er dette ein lekkasje av eit notat som NRK har fått tak i. Regjeringa bør fortast mogeleg tenkje seg om. Dei kan ikkje ta innsparingane hos dei som treng samfunnet sitt sikkerhetsnett mest. Det er uverdig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar