16. november 2010

Nye nasjonale kulturbygg

Det skal byggast eit nytt, stort, flott og dyrt nasjonalt kulturbygg i Oslo! Det blir sikkert veldig bra.
I Gulen og Sogn og Fjordane skal vi også bygge eit flott nasjonalt kulturbygg! Det skal vise fram stolt historie om utviklinga av rettssamfunnet og demokratiet vårt. Det skal gje Gulatinget sin fortente plass på den nasjonale og internasjonale scene!
Eg har lurt på om alle pengane til eit nytt nasjonalmuseum i Oslo vil gjere det vansklegare å få staten med på å bygge på Gulatinget.
Men eg har kome fram til at det er tvert om. For korleis kan regjeringa forsvare eit nytt stort bygg i Oslo, viss dei ikkje samstundes har råd til eit bygg i Gulen som skal romme noko så viktig som demokratiet sin framvekst og framtid?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar