12. januar 2010

sommarkristen

Medan Orheim snakka om kvardagskristen, så snakka KS-leiaren i Sogn og Fjordane om sommarkristen.
Han meiner i alle fall (via NRK) at kyrkja kan utsette gudstenestene til det er varmare i veret, slik at det ikkje blir så dyrt for kommunane å varme dei opp.
Dette er å snu ting på hovudet. Stortinget har gitt kommunane har det økonomiske ansvaret for kyrkjene. KS må derfor her som elles, gå på barrikadane for at staten løyver nok til kommunane slik at vi kan oppfylle dei lovpålagde oppgåvene våre. Det forventar eg av KS.
Eg reknar med dei ville gjort det viss det var snakk om å stenge skular. Ein ville ikkje sagt at ein heller fekk ha skule på sommaren.
Er det fordi det er kyrkja, og at ho ikkje "er så viktig"? Det er i så fall misforstått. Eg trur folk bryr seg veldig mykje om kyrkja si. Det er i all fall mi oppleving frå den tid eg var kyrkjeverje.
Og om vi ikkje alle går i kyrkja kvar søndag, så trur eg dei fleste av oss ville reagert dersom vi fekk beskjed om at td. gravferda til ein av våre nære ikkje kunne vere i kyrkja...pga kulde eller manglande vilje til oppvarming.

1 kommentar: