31. januar 2010

De rykker nå frem i køen...

Ulike statlege etatar og kontor, som vitterleg er der for oss som brukarar, effektiviserer med å sentralisere telefontenestene. Det er for så vidt greit. Men det er ikkje greit at dei har så låg bemanning at folk må sitte i kø i lange tider. Eller at dei må taste 1,2  eller 3 eller # for å kome vidare. Eg veit om fleire (eldre) som då gir opp.
Korkje posten eller likningskontoret vil gje opp lokale telefonnr, slik at folk får hjelp hos dei dei "kjenner". Det som då skjer, er at folk ringer kommunen sitt sørviskontor og ber dei om hjelp. Om ikkje anna, så om å få det "hemmelege" direktenummeret.
Nokre stader legg dei statlege kontora ned tenestene og sentraliserer dei. Gjerne så langt at det tek ein heil dag i reisetid om du treng å besøke kontoret. Etter på kjem dei til kommunen og spør om dei vil gjere "førstelinjetenesta" for dei. Mot betaling. Men betalinga for eit år (i eit tilfelle) var på (hald deg fast) 20 000,- i året. Latterleg! Og elendig statleg politikk!!

Syt for nok bemanning på telefontensetene, slik at dei vert reelt tilgjengelege. Og dersom de vil ha andre til å gjere jobben, så betal anstendig for det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar