12. februar 2010

FrP viser kort

Medan KrF knakar i samanføyingane, sitt FrP på kaikanten og fiskar. Men dei er nøye på kva agn dei henger på. Dei seier at hos dei står politikken om Israel og ekteskapslova fast. Tja,.. kva betyr det at den står fast?? I programmet står det svært lite om Israel, anna enn at dei har rett til å eksistere. Og om ekteskapslova står det at ho skal evaluerast. Det som står fast, er derimot at i denne typen saker, så står FrP sine stortingsrepresentantar fritt til å stemme kva dei sjølve vil! Det var jo det som vart redninga etter at landsmøtet til FrP vedtok aktiv dødshjelp, utan at ein einaste av representantane tok atterhald.
Dette partiet er det altså at ein del kristne meiner kan erstatte KrF. Endåtil redaktøren i "Norge i dag", Finn Jarle Sæle, får seg til å skrive at det er godt ein har FrP som alternativ.

Viss ein framleis meiner verdisakene er det som veg tyngst for FrP, så sjå på kva ultimate krav dei kjem med mot Høgre for eit framtidig samarbeid; ingen bompengar, ikkje auke i eigenandelar på helsetenester og meir pengar (i alle fall ikkje kutt) til helsetenester. (Saker som ekteskapslov eller Israel er altså ikkje nevnt eingong)

Eg trur at viss den sida som ønskjer KrF i samarbeid med FrP vinn fram, så ville KrF måtte stå for verdisakene, og så godta FrP sin økonomiske politikk. Kva då med "hjertesaker" som distrikt, landbruk, uhjelp og meir human innvandringspolitikk??
Slik sett er kampen i KrF ikkje berre politisk kamp om konservativ eller liberal haldning i kristne verdisaker, men også ein kamp om økonomisk politikk på den mykje brukte høgre-venstre aksen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar