27. februar 2010

Vestlandet utan landbruk?

Ser du for deg korleis det kan bli? Reise langs fjorden utan å sjå anna enn krattskog og overgrodde enger. Utan nye og drastiske grep for landbruket, så vil dette fort kunne bli realiteten. Nokre søker saman i samdrifter, og held dermed oppe produksjonen og naturpleia lenger. Men svært mange av dei relativt små og brattlende bruka på Vestlandet eignar seg ikkje inn i rasjonelle, effektiviserte einingar. Det er måte på kor mange små jordlappar ein klarer å fare over.
Regjeringa skal ha samrådsmøte om ny landbruksmelding. Men det skal ikkje endre regjeringa sin politikk. Og den er meir effektivt landbruk og billegare mat. Og det har det vore for alle regjeringar i seinare tid. Alt snakk om å ta heile landet i bruk, auke bonden si inntekt og meir norsk-produsert mat er "festtale" som må vike for det ein trur er forbrukarane sitt krav.
Interessant å lese intervju med med tidlegare jordbrukssjef Eli Bjørkelid, i Nationen i dag. Ho har slutta som byråkrat og studerer filosofi med utgangspunkt i forrige landbruksmelding.

Kva treng vestlandsbonden for å fortsette? 1) betre økonomi, 2) meir fritid / velferdsordningar
Er godene av eit Vestlandslandbruk viktige? JA
Betyr der så mykje at vi må bruke pengar på å halde det oppe? JA
Men det hastar. Trur ikkje mange fortsett med dugnadsarbeid for å gje reiseliv og andre flott landskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar