17. mars 2010

Logiske brest hos FrP avdekkar det samme hos SV

FrP hevdar at SV er skuld i jødehat / mobbing ved at dei er sterkt kristiske til Israel, og td ved fleire høve har teke til orde for boikott av Israel. Dei meiner SV slik er med å lage rom og aksept for dei som vil fordømme. (Spørjetimen i Stortinget 17.03.10)

Lysbakken frå SV svarer at han tek sterk avstand frå at det å meine noko om Israel og deira politikk er med å legaliserer denne typen haldningar. Han krev aksept for at det er to forskjellige saker og at dei på ingen måte må blandast saman.

Lysbakken har rett. Det må vere lov å meine noko politisk om ei sak utan at det automatisk gjev deg ansvar for at andre brukar det som påskot for mobbing og trakassering.

Men kvifor har Lysbakken og SV den same logiske bresten som FrP overfor KrF? Eg har opplevd mange debattar der SV gjev meg som KrF-ar nærast skulda for all trakassering og mobbing av homofile, fordi eg meiner at ekteskapslova skal vere for mann og kvinne, og ikkje for folk av samme kjønn. Det er også to ulike saker. Det må vere lov å ha eit prinsippielt standpunkt rundt ekteskapet som samfunnsordning og barnet sine rettar til far og mor, utan å dermed oppmuntre til homohat og mobbing.

Er du ikkje enig, Lysbakken?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar