12. mars 2010

Sild i olje på Mørekysten

Regjeringa utlyser blokker for oljeleiting på Mørekysten. Det viktigaste oppvekstområdet for sild. Og i mot alle faglege råd.
I valkampen besøkte listetoppane frå Sogn og Fjordane Fiskarlaget, reiarlag og anna fiskerinæring i Måløy. Eit samla krav derifrå var at Mørekysten måtte forbli for fisken. Dei fortalde historiar frå Nordsjøen om at det ikkje eingong var groe på nøtene. All småfisken var vekk. Dei ba om pengar til meir forsking på kva oljeleitings-aktiviteten gjer med fiskeyngel. Sp og SV var klare på støtte til fiskarane. Kva gjer dei i denne regjeringa, som spelar hasard med fornybare ressursar for å pumpe opp dei forgjengelege?

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-oljeleting-paa-moerekysten-sprenger-regjeringen-3158392.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar