15. mars 2010

Slu måte for staten å spare på?

Det er etterkvart blitt ganske innfløkt å levere reiserekning for lege- eller sjukehusbesøk. Før var det trygdekontoret, så NAV, så eit sentralt kontor, visst nok i Skien. Og no er det helseforetaka. Alt dette er bestemt av den mektige og kunnskapsrike staten. Som visst nok berre vil oss vel...(?)
Det som skjer, slik eg høyrer frå mange, er at det opplevest så krevande å fylle ut skjemaet og kunne dokumentere alt ned til minste detalj, at dei let vere å kreve dekka reiseutgiftene dei har krav på.
Dette vert underbygd av høyringsgrunnlaget til Helse Førde, 4.5.3, der det står at "det er langt færre pasientar som krev reiserefusjon enn det er pasientar som vert behandla. Dette kan vere eit uttrykk for at relativt mange pasientar ikkje bryr seg med å krevje refundert sine reiseutlegg". Kva gjer staten med det? Ikkje noko. Tvert om er dei glade til for at folk ønskjer å betale ein "ekstraskatt" for å bu i distrikta.
Og Helse Førde? Jau, dei ønskjer at pårørande skal ta fri frå jobb og køyre sine pårørande. Det har eg opplevd sjølv å få som svar, då eg måtte forklare at det ikkje gjekk offentleg transport frå Førde til Brosvik når eit eldre menneske skulle heim.
Eg syns det må leggast betre tilrette for folk så dei får refundert det dei skal. Legg tenesta utatt til NAV slik at folk treff eit menneske å snakke med om dei treng hjelp med skjemaet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar