3. oktober 2010

KrF fekk gjennomslag for trafikktrygging

Trygge skulevegar er viktig. KrF er særleg oppteken av det, og har det som ei viktig målsetjing for Barnas Transportplan.
På siste møte i samferdselsutvalet fremma KrF framlegg om ein auke på 1,4 mill (til 5 mill) på posten Trafikktryggingsmidlar. Det er det som før heitte Aksjon skuleveg, og som er ein ein sum kommunane kan søke spleisemidlar på til å utbetre skulevegar. Slik sett er dette viktige pengar, som saman med kommunale midlar, gjev gode resultat. Alle parti, med unntak av FrP, støtta KrF sitt framlegg.
I Finansutvalet fekk vi også støtte. Så eg reknar med at dette er på plass i endeleg fylkesbudsjett i desember.

Hurra! Dette betyr tryggare skulevegar. Småpengar? Tja. Betyr i alle fall mykje for born og foreldre rundt om. Så det er livsviktig og relevant politikk. KrF-politikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar